اگر ترامپ چهار سال دیگر به دست آورد ، خدا به آمریکا کمک کند: عموی کمالا هریس | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 11:36 PM ISTمنبع: ANI

عموی کاندیدای معاون دموکراتیک کمالا هریس ، G Balachandran گفت که اگر دونالد ترامپ بار دیگر پیروز شود ، پس فقط خدا می تواند به آمریکا کمک کند. “ایالات متحده امروز در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنابراین ، آنچه بایدن گفت این است که ما مکان جداگانه ای نیستیم. متأسفانه در مورد ترامپ اینگونه نیست. بنابراین این یک چیز عالی است. من نمی خواهم این حرف را بزنم اما اگر ترامپ چهار سال بیشتر پیروز شود خدا به آمریکا کمک کند. ”