اگر افراد 3 ماه دیگر قوانین COVID را دنبال کنند ، یک چرخش بزرگ امکان پذیر است: مدیر AIIMS | اخبار

03 دسامبر 2020 ، 10:34 PM ISTمنبع: ANI

مدیر AIIMS (دهلی) دکتر Randeep Guleria در 03 دسامبر گفت که اگر رفتار مناسب COVID-19 برای 3 ماه آینده کنترل شود ، می توان تغییر بزرگی را در رابطه با همه گیری مشاهده کرد. وی گفت ، “اکنون ، ما شاهد کاهش موج فعلی هستیم و امیدوارم که اگر بتوانیم رفتار مناسب COVID-19 داشته باشیم ، این روند ادامه خواهد یافت. اگر 3 ماه آینده این رفتار را مدیریت کنیم ، نزدیک به تغییر بزرگی در رابطه با بیماری همه گیر هستیم. “