اکنون معلمان مدرسه در خیابان ها علیه دولت پاکستان | اخبار

03 مه 2023، 02:13 صبح ISTمنبع: ANI

ده ها معلم مدرسه در کشمیر اشغالی پاکستان تظاهراتی را علیه دولت محلی و فدرال برگزار کردند. تظاهرکنندگان دولت را متهم کردند که نسبت به حقوق و مصائب آنها بی تفاوت است. آنها گفتند که علیرغم اینکه بیش از دو دهه در خدمت بوده اند، به طور منظم و کافی حقوق دریافت نمی کنند.