اکنون مردم سفر با مسافت طولانی را با وسیله نقلیه شخصی ترجیح می دهند: نظر سنجی | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 03:44 PM ISTمنبع: TOI.in

بر اساس یک نظرسنجی ، تعداد افرادی که تصمیم گرفتند با وسیله شخصی خود مسافت طولانی را طی کنند ، بین ماه های ژوئیه تا اکتبر حدود 4 برابر افزایش یافت. قبل از Covid فقط 9٪ از مردم با وسایل نقلیه شخصی سفر می کردند ، اما پس از قفل این تعداد به 35٪ افزایش یافت. درصد افرادی که سفر هوایی را انتخاب کرده اند ، از 80٪ قبل از Covid به 55٪ ، پس از قفل شدن ، کاهش یافته است. برای سفرهای ریلی ، این تعداد از 7٪ قبل از Covid به 3٪ ، پس از قفل شدن ، کاهش یافت. این بررسی تغییر جهت استفاده از وسایل نقلیه شخصی یا وسایل نقلیه اجاره ای را به عنوان روش ترجیحی سفر برجسته می کند.