اکنون ترانسیسترها توسط NCRB به عنوان دسته جداگانه شناخته می شوند اخبار

دسامبر 07 ، 2020 ، 04:39 PM ISTمنبع: آینه حالا

Transcenders اکنون توسط اداره ملی جرایم جنایی به عنوان یک دسته جداگانه شناخته می شود. آنها هنگام انتشار آمار سالانه زندان خود در سال جاری ، به عنوان جنس سوم در طبقه بندی جنسیتی زندانیان قرار می گیرند. یک دادخواست عمومی در دادگاه دهلی تشکیل شده بود و به دنبال هدایت به NCRB برای همان بود. این یک گام بزرگ به سمت گنجاندن تراریخته ها در آمار است.