اکنون ، تحریک پاک در مرز بین المللی در کشمیر | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 11:26 AM ISTمنبع: بار اکنون

پس از خط کنترل ، اکنون تحریکات پاک در بخش هیرا ناگار در مرز بین المللی کشمیر وجود دارد. پاکستان عمداً مناطق غیرنظامی را به ویژه مناطقی که در دو طرف مرزهای بین المللی یا مرز بین المللی زندگی می کنند و باید با حمله ناجوانمردان پاک روبرو شوند ، هدف قرار داد.

مطالب جدید خواندنی  لباس گروه شب نقاب دیگر راز نیست