اکنات شینده در آیودیا می گوید: «مدیریت نخست وزیر مودی رویای بالاصاحب تاکری را برآورده کرد. اخبار

10 آوریل 2023، ساعت 12:28 صبح ISTمنبع: ANI

اکنات شینده، رئیس وزیر ماهاراشترا به همراه دوندرا فادناویس، معاون وزیر، از معبد هانومان گارهی در آیودیا در 9 آوریل بازدید کردند. وزیر امور خارجه اکنات شینده در سخنرانی خود در یک تجمع عمومی گفت که «نارندرا مودی نخست وزیر رویای بالاصاحب تاکری و میلیون ها فدایی لرد رام را برآورده کرد. ساخت معبد رام در آیودیا. او گفت: «این رویای بالاصاحب تاکرای بود، این رویای میلیون‌ها فدایی لرد رام بود که یک معبد بزرگ رام الهی در آیودیا بسازند. نخست وزیر نارندرا مودی با شروع ساخت معبد رام این رویا را به واقعیت تبدیل کرده است.