اپوزیسیون متحد: اخبار | اخبار

14 آوریل 2023، 11:53 عصر ISTمنبع: ANI

آمیت مالویا، رهبر BJP در 14 آوریل نسبت به پیروزی BJP در انتخابات کارناتاکا ابراز اطمینان کرد. او همچنین اتحاد مخالفان را یک افسانه خواند. او گفت: «BJP در انتخابات کارناتاکا پیروز خواهد شد و دولت خود را تشکیل خواهد داد. اپوزیسیون متحد یک افسانه است.»

مطالب جدید خواندنی  پلیس up: پلیس UP 250 کارتن مشروبات الکلی غیرقانونی را در یک عملیات مشترک در کانپور کشف و ضبط کرد | اخبار