او نمی تواند هضم کند که یک مرد معمولی نخست وزیر شد، کرن ریجیجو از راهول گاندی انتقاد کرد | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 12:48 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر علوم زمین، کیرن ریجیجو، ​​در 31 مه، به بیانیه رهبر کنگره راهول گاندی در ایالات متحده واکنش نشان داد. با انتقاد از راهول گاندی به دلیل اظهاراتش، گفت که بد گفتن از نخست وزیر مودی و ملت تنها وظیفه او بدون توجه به مکان است. من نمی دانم چرا او اینقدر از نخست وزیر مودی متنفر است و به ملت بدگویی می کند. ملت به او و خانواده اش همه چیز داده است. او نمی تواند هضم کند که یک مرد معمولی نخست وزیر شد. هیچ کس به اظهارات او توجه نمی کند.

مطالب جدید خواندنی  خشونت مانیپور: بیش از 1000 نفر از ایالت فرار کردند، در آسام پناه گرفتند | اخبار