او نمی تواند هضم کند که یک مرد معمولی نخست وزیر شد، کرن ریجیجو از راهول گاندی انتقاد کرد | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 12:48 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر علوم زمین، کیرن ریجیجو، ​​در 31 مه، به بیانیه رهبر کنگره راهول گاندی در ایالات متحده واکنش نشان داد. با انتقاد از راهول گاندی به دلیل اظهاراتش، گفت که بد گفتن از نخست وزیر مودی و ملت تنها وظیفه او بدون توجه به مکان است. من نمی دانم چرا او اینقدر از نخست وزیر مودی متنفر است و به ملت بدگویی می کند. ملت به او و خانواده اش همه چیز داده است. او نمی تواند هضم کند که یک مرد معمولی نخست وزیر شد. هیچ کس به اظهارات او توجه نمی کند.