اول در تاریخ! دانش آموزان از ادیشا برای NASA Human Exploration Rover Challenge 2021 انتخاب می شوند | اخبار

13 نوامبر 2020 ، 05:00 AM ISTمنبع: ANI

تیم نجوم دانشجویی Navonmesh Prasar (NaPSAT) ، شامل 10 دانش آموز مدرسه ای است که برای شرکت در ناسا اکتشافات انسانی Rover Challenge 2021 انتخاب شده اند ، که برای آوریل برنامه ریزی شده است. NaPSAT ابتکاری از بنیاد Navonmesh Prasar مستقر در بوبانسوار است. این اولین بار است که تیم مدرسه هند برای Human Exploration Rover Challenge 2021 انتخاب می شود. “این اولین بار است که یک تیم مدرسه ای از هند برای چالش Rover Human Exploration Rover ناسا انتخاب می شود. این تیم مریخ نوردی را می سازد که می تواند در سطح مریخ حرکت کند. ‘