“اولویت شاهنشاهی بازگرداندن وضعیت عادی در مانیپور است…” وزیر کشور بیرن سینگ در دیدار با وزیر کشور | اخبار

15 مه 2023، 05:35 عصر ISTمنبع: ANI

ان بیرن سینگ، وزیر کشور مانیپور در 14 مه با آمیت شاه وزیر کشور دیدار کرد تا در مورد خشونت های اخیر که ایالت شمال شرقی مانیپور را لرزاند، گفتگو کند. سی ام سینگ گفت که اچ ام شاه بیان کرده است که اولویت او بازگرداندن وضعیت عادی در ایالت است. ما شاه را در مورد تحولات کنونی در مانیپور توضیح دادیم. شاهنشاهی از این حوادث ابراز ناراحتی کرد. اولویت او بازگرداندن وضعیت عادی در ایالت است. او همچنین پیام رسان خود را برای اتصال به جوامع به اینجا می فرستد.”