اودیشا: سامبیت پاترا، گاوآهن میتون چاکرابورتی، مزرعه را در پوری در آکشایا تریتا کاشتند | اخبار

24 آوریل 2023، ساعت 12:31 عصر ISTمنبع: TOI.in

به مناسبت آکشایا تریتا، رهبر حزب بهاراتیا جاناتا سامبیت پاترا همراه با میتون چاکرابورتی در 23 آوریل در لاکسمینارایانپور پانچایات شخم زدند و مزرعه کاشتند. آکشایا تریتا، همچنین به عنوان آخا تیج شناخته می‌شود، یک جشن سالانه بهار هندو است.

مطالب جدید خواندنی  واکسن 95٪ در آزمایشات نهایی بدون نگرانی در مورد ایمنی موثر است ، می گوید Pfizer | اخبار