اوتار پرادش: UP: پلیس مرادآباد 2 همدست باندی را که رانندگان خودروها را در بزرگراه ها هدف قرار می دادند دستگیر کرد | اخبار

14 آوریل 2023، 01:13 صبح ISTمنبع: ANI

پلیس UP در 12 آوریل دو همدست یک باند را که رانندگان خودروها را در بزرگراه ها هدف قرار می دادند، دستگیر کرد. آنها در رابطه با حادثه ای که در ساعات بامداد 18 فروردین در منطقه پاکبادا مرادآباد رخ داد دستگیر شده اند. 3 اشرار با سرقت از یک نفر خودرو، موبایل و پول وی را با خود بردند.