انوراگ تاکور پیش از رای گیری پارلمانی در جالاندهار نمایش جاده ای برگزار می کند | اخبار

07 مه 2023، 09:47 صبح ISTمنبع: ANI

انوراگ سینگ تاکور، وزیر اطلاع رسانی و پخش، روز شنبه در شهر جالاندهار، پنجاب، یک نمایش جاده ای را به پیش بینی رای گیری بعدی پارلمان در 10 می برگزار کرد. کارناتاکا