انوراگ تاکور در ردیف “داستان کرالا”: کنگره می تواند به هر سطحی برای بانک رای خم شود | اخبار

07 مه 2023، ساعت 12:33 صبح ISTمنبع: ANI

انوراگ تاکور، وزیر اطلاع رسانی و پخش اتحادیه، در 6 می، در مورد فیلم «داستان کرالا» سخنانی در کنگره مطرح کرد و گفت که کنگره می تواند برای بانک رأی و سیاست مماشات به هر سطحی خم شود. انوراگ تاکور در حین صحبت با ANI در جالاندهار گفت: «کنگره می‌تواند برای بانک رأی و سیاست مماشات به هر سطحی خم شود. آنها می توانند لرد رام را خیالی خطاب کنند، در ساخت معبد لرد رام مانع ایجاد کنند و اظهارات آنها در مورد باجرانگ بالی شرم آور بود. «داستان کرالا» حقیقت را در مورد نحوه استفاده از دختران هندو در تروریسم می گوید… چرا کنگره می خواهد حقیقت را پنهان کند؟