انوراگ تاکور: جوانان هند امروز به جای جستجوی شغل، شغل ایجاد می کنند اخبار

19 مه 2023، ساعت 12:13 صبح ISTمنبع: ANI

وزیر اتحادیه در امور جوانان و ورزش انوراگ تاکور در 18 می در برنامه فرهنگی “حمیر سنگم ماهوتساو” شرکت کرد. این برنامه توسط انجمن رفاه حمیرپور در دانشگاه هیماچال پرادش، شیملا برگزار شد. انوراگ تاکور که در برنامه اتحادیه دانشجویان حمیرپور صحبت می کرد، از جوانان به خاطر استارتاپ هایشان تجلیل کرد و گفت که جوانان امروزی به جای اینکه به دنبال کار باشند، شغل ایجاد می کنند. جوانان هند امروزه جوانان هند به جای جستجوی شغل، شغل ایجاد می کنند. درست مانند هند که درخواست کمک نمی کند، بلکه به نیازمندان کمک می کند. به طوری که برای 18-20 بازی NCE وجود دارد و ما می توانیم المپیک های آینده را از آنجا آماده کنیم. وی افزود: سنگ بنای آن تا 2 ماه آینده گذاشته خواهد شد.