انفجار مرموز در نزدیکی پمپ بنزین ایندین اویل در ناروال جامو | اخبار

02 مه 2023، 01:41 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

انفجاری در منطقه ترانسپورت ناگار در منطقه ناروال جامو روز سه شنبه باعث وحشت شد. به گزارش SDPO East، ظهیر عباس ظفری، این انفجار حوالی ساعت 12:15 بعد از ظهر رخ داده و بررسی های اولیه حاکی از آن است که یک نفتکش هندی نشت کرده به دلیل اتصال کوتاه باعث انفجار شده است. همانطور که افسر پلیس تأیید کرده است، هیچ نشانه ای از دخالت ستیزه جویان در این رویداد وجود ندارد. شاهدان عینی همچنین گزارش دادند که انفجار احتمالاً ناشی از اتصال کوتاه بوده است. اگرچه برخی افراد در ابتدا به یک حمله تروریستی مشکوک بودند، اما بعداً مشخص شد که این انفجار به دلیل نشتی در نزدیکی پمپ بنزین رخ داده است. پلیس برای احتیاط یک ساختمان مجاور را تخلیه کرد و در حال انجام تحقیقات بیشتر است.