انفجار سوم در نزدیکی معبد طلایی، زن بازداشت شد | اخبار

11 مه 2023، ساعت 13:00 ISTمنبع: TOI.in

انفجار کم شدت دیگری در نزدیکی مقدس ترین زیارتگاه سیک در معبد طلایی در امریتسار در روز پنجشنبه رخ داد – سومین انفجار در کمتر از یک هفته. گاوراو یاداو، مدیر کل پلیس آمریتسار به رسانه ها گفت که یک زن، همسر یکی از مظنونان نیز بازداشت شده است. متهمان — آزادویر سینگ، امریک سینگ، صاحب سینگ، هارجیت سینگ و دارمندرا سینگ — به جرم خود اعتراف کرده اند. سه نفر از آنها در تهیه مواد منفجره نقش داشتند.