انجمن داروسازان مادیا پرادش خواستار اعتصاب نامحدود علیه از دست دادن شغل در بوپال | اخبار

02 دسامبر 2020 ، 07:02 PM ISTمنبع: TOI.in

انجمن داروسازان MP خواستار اعتصاب نامحدود علیه کارگران پیمانی توسط دولت ایالتی منظم نشده است. داروسازان ، تکنسین های آزمایشگاهی و پزشکان عیوش در اعتصاب بوپال شرکت کردند و خواستار منظم سازی شغل خود شدند. اعضای انجمن داروسازان ضمن گفتگو با رسانه ها گفتند که دولت خدمات آنها را در زمان Covid تحسین می کند و اکنون به آنها درب نشان داده شده است. این اعضا گفتند که تا رسیدن به خواسته هایشان اعتصاب خود را ادامه می دهند.