انتخابات 8 مرحله ای DDC که از 28 نوامبر تا 19 دسامبر برگزار می شود: کمیسیون انتخابات ایالتی J & K | اخبار

27 نوامبر 2020 ، 02:33 PM ISTمنبع: ANI

کمیساریای امور خارجه J&K ، KK Sharma در مورد انتخابات شورای توسعه منطقه (DDC) صحبت کرد. وی گفت ، “انتخابات هشت مرحله ای DDC که از 28 نوامبر تا 19 دسامبر برگزار می شود. همه ترتیبات از جمله امنیت بررسی و تکمیل می شود. مناطق دور افتاده برای شرکت در انتخابات مرحله اول و دوم رای گیری. ” کمیسر انتخابات ایالتی افزود: “بخش بهداشت برای اجرای دستورالعمل های COVID درگیر شد.”