انتخابات مجلس کارناتاکا: یوگی آدیتیانات، سی ام سی UP از معبد باساوشوار در باسوانا باگوادی بازدید کرد | اخبار

27 آوریل 2023، 10:05 صبح ISTمنبع: ANI

یوگی آدیتیانات، وزیر ارشد اوتار پرادش، روز چهارشنبه از معبد باساوشوار در باسوانا باگوادی بازدید و نماز اقامه کرد. پس از سفر خود، نخست وزیر در آستانه انتخابات موردانتظار کارناتاکا در سال 2023، یک جلسه عمومی در ویجایاپورا برگزار کرد.

مطالب جدید خواندنی  کنگره از مرکز می خواهد که حکم شورای عالی امنیت را در مورد خدمات دهلی رعایت کند | اخبار