انتخابات مجلس کارناتاکا: یوگی آدیتیانات، سی ام سی UP از معبد باساوشوار در باسوانا باگوادی بازدید کرد | اخبار

27 آوریل 2023، 10:05 صبح ISTمنبع: ANI

یوگی آدیتیانات، وزیر ارشد اوتار پرادش، روز چهارشنبه از معبد باساوشوار در باسوانا باگوادی بازدید و نماز اقامه کرد. پس از سفر خود، نخست وزیر در آستانه انتخابات موردانتظار کارناتاکا در سال 2023، یک جلسه عمومی در ویجایاپورا برگزار کرد.