امیدواریم چین به خبرنگاران هندی اجازه دهد در کشورش به کار خود ادامه دهند: MEA | اخبار

03 ژوئن 2023، ساعت 12:59 صبح ISTمنبع: ANI

آریندام باغچی، سخنگوی وزارت امور خارجه در 2 ژوئن اعلام کرد که هند امیدوار است که چین به خبرنگاران هندی اجازه دهد به کار در کشورش ادامه دهند. باغچی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: “طرف هندی از خبرنگاران خارجی در هند حمایت و تسهیل می کند، من مطمئن هستم که شما از شما حمایت می کند. می تواند آن را تأیید کند. در عین حال نباید انحراف از رفتار و فعالیت های عادی روزنامه نگاری و مقررات حاکم بر ویزای روزنامه نگاری وجود داشته باشد.» ما امیدواریم که مقامات چینی ادامه حضور خبرنگاران هندی را که از چین کار می کنند و گزارش می دهند، تسهیل کنند. وی افزود: دو طرف همچنان در ارتباط با این موضوع هستند.