امیدواریم صادرات کالا و خدمات هند تا سال 2023 سه برابر شود: پیوش گویال در پاریس | اخبار

12 آوریل 2023، 06:38 عصر ISTمنبع: ANI

پیوش گویال وزیر بازرگانی و صنعت اتحادیه که برای شرکت در اجلاس تجاری هند و فرانسه در پاریس به سر می برد، در 11 آوریل (به وقت محلی) گفت که کشور امیدوار است صادرات کالا و خدمات را از سطح موجود حدود 765 میلیارد دلار سه برابر کند. به 2 تریلیون دلار می رسد. هند یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کالا و خدمات است. طی دو سال گذشته، صادرات کالا و خدمات ما بیش از 50 درصد رشد داشته است. وی افزود: امیدواریم تا سال 2030 شاهد افزایش سه برابری صادرات کالا و خدمات از هند از حدود 765 میلیارد دلار به 2 تریلیون دلار باشیم.