امنیت کافی برای انجام صحیح نظرسنجی های DDC: J&K EC | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 02:58 PM ISTمنبع: ANI

کمونیست انتخابات جامو و کشمیر KK Sharma در 23 نوامبر خبر داد که اقدامات امنیتی کافی برای انتخابات آینده شورای توسعه منطقه (DDC) در حال انجام است. شارما تصریح کرد که هیچ نامزدی از مبارزات انتخاباتی منع نمی شود و اگر هر شرکت کننده ای ، از جمله مستقل ها ، برای به دست آوردن جزئیات امنیتی کافی تلاش کند ، می توانند با مقامات مربوطه تماس بگیرند. شارما همچنین افزود که مبارزان ستارگان نیز برای انتخابات مجاز هستند. نظرسنجی های DDC از 8 آبان ماه در 8 مرحله آغاز می شود و در تاریخ 29 دسامبر به پایان می رسد. شمارش آرا در 22 دسامبر انجام می شود.