امریتسار: پنجاب: صدای بلندی در نزدیکی معبد طلایی در امریتسار شنیده می شود | اخبار

11 مه 2023، 07:46 عصر ISTمنبع: ANI

صدای بلندی در نزدیکی معبد طلایی در امریتسار در ساعات اولیه 11 مه شنیده شد. پرسنل پلیس و اعضای تیم پزشکی قانونی به محل حادثه شتافتند و تحقیقات در حال حاضر در جریان است. جزئیات بیشتر در انتظار است.