امروز در تاریخ: ناتورام گودس و نارایان آپت به جرم ترور ماهاتما گاندی اعدام شدند | اخبار

15 نوامبر 2020 ، 09:00 AM ISTمنبع: TOI.in

قاتلان ماهاتما گاندی ناتورام گودسه و نارایان آپت در 15 نوامبر 1949 اعدام شدند. یک خدای ملی پوش هندو زمانی پیرو ماهاتما گاندی بود. اما وی در بسیاری از موضوعات اختلاف داشت و همین امر وی را به سمت ترور ، مهاتما گاندی ، در 30 ژانویه 1948 سوق داد. دادگاه علیه او در 27 مه 1948 آغاز و در 10 فوریه 1949 به پایان رسید. فرجام خواهی وی علیه حکم اعدام به دادگاه عالی پنجاب مورد پسند قرار نگرفت و این حکم تأیید شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>