امتحانات پاسبان CAPF به 13 زبان منطقه ای به غیر از انگلیسی و هندی برگزار می شود | اخبار

15 آوریل 2023، 03:14 بعد از ظهر ISTمنبع: بار در حال حاضر

وزارت امور داخله اتحادیه به برگزاری امتحان پاسبان (وظیفه عمومی) برای نیروهای پلیس مسلح مرکزی (CAPFs) به 13 زبان منطقه ای، علاوه بر هندی و انگلیسی، اشاره کرده است. CAPFها عبارتند از: نیروی پلیس ذخیره مرکزی (CRPF)، نیروی امنیت مرزی (BSF)، نیروی امنیت صنعتی مرکزی (CISF)، پلیس مرزی هند و تبت (ITBP)، ساشاسترا سیما بال (SSB) و گارد امنیت ملی (NSG)