الی کوهن: 3 تفاهم نامه بین هند و اسرائیل با حضور جی اس شخاوات وزیر اتحادیه و الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل امضا شد | اخبار

09 مه 2023، 07:36 عصر ISTمنبع: ANI

انجمن تجاری هند اسرائیل در 9 می در دهلی نو برگزار شد. سه تفاهم نامه بین هند و اسرائیل با حضور گاجندرا سینگ شخاوات وزیر اتحادیه و الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل امضا شد. الی کوهن وزیر امور خارجه که وارد هند شده است برای یک سفر سه روزه برای گفت و گوهای دوجانبه با اس جایشانکار وزیر امور خارجه هند قرار دارد و تصمیم دارد سفر خود را کوتاه کند و امشب پس از دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند به اسرائیل بازگردد.