الکترود جوشکاری و انواع آن – روش نگهداری از الکترود

هر سلول الکتروشیمیایی اساسی دو الکترود است. از گزاره کاربرد های خاص این الکترود استعمال در لوله کشی ، فولادهای نورد سرد مانند ایجاد و سازهای اتومبیل آلات سنگین ، مخازن پایین فشار ، جوشکاری فروشگاه ها و مزارع ، فولادهای چدنی ، تولید کشتی ، تقریبا هر نوع کربن میانگین و فولادهای اهمیت آلیاژ قلیل هست . سرباره از بر روی جوش به راحتی جدا می گردد و اهمیت هر دو گونه جریان یکنواخت و متناوب قابل استفاده است. جوشکاری اهمیت استفاده از دو جریان مستقیم و متناوب دارای همین جور الکترود انجام میشود. وجود پوشش فلاکس در انجام جوشکاری، کمک متعددی به ثبات قوس الکتریکی و هدایت الکترود استیل غمگین برق می کند. علاوه بر همین آلودگیها و اکسیدها را از دربین برده، جوش کاری را سادهتر کرده و شتاب انجام آن را افزایش میدهد. واکنش های الکتروشیمیایی را در آبکاری فلزات، گالوانیزه کردن آن‌ها و پرهیز از زنگ زدن آهن به فعالیت می برند. ضروری به ذکر می باشد که واکنش های الکتروشیمیایی در آبکاری فلزات، گالوانیزه کردن فلزات و همچنین پرهیز از زنگ زدن آهن کاربرد دارند. همچنین سرعت، راحتی عملیات جوشکاری را ارتقاء داده و پاشیدگی جوش را به دست‌کم می رساند. همینطور تشکیل سرباره اسیدی میدهد. در نقطه نهایی سرباره کمی بر بر روی جوش باقی می ماند اما قوس حاصل شده به علت (جت پلاسمای ) قوس همین مکان را به الکترود می دهد تا در شرایط های گوناگون استعمال می شود . در پوشش همین مدل الکترودها مقدار زیادی سیلیکات آهن و منگنز وجود دارد که زمان جوشکاری سرباره ضخیمی به وجود میآورند. پوشش فلاکس پوشش فلاکس الکترود یاری متعددی به ثبات قوس الکتریکی می کند. پس از روی فعالیت وارد شدن همین گونه الکترود، مشکلات به کارگیری از الکترودهای سوای روکش، که نگهداری فلز جوش و قوس الکتریکی از سطح ذوب تا انجماد، در برابر هوای اطراف بود، حل شد. البته به دلیل جوشهای تولید شده، ظاهر قابل قبولی نداشته و در برابر ضربه دوام چندانی ندارد. جوشهای ایجاد شده به علت وجود مقدار متعددی اکسیژن در همین نوع از پوشش، استحکام مقداری دارند. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم الکترود استیل ثابت بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.