اقتصاد هند برای رسیدن به سطح قبل از دوره Covid در 2221: 2021: NITI Aayog | اخبار

دسامبر 07 ، 2020 ، 05:57 PM ISTمنبع: بار اکنون

راجیو کومار ، نایب رئیس NITI Aayog گفته است که اقتصاد هند احتمالاً تا پایان سال مالی 2021 تا 2221 به سطح قبل از دوره Covid خواهد رسید. وی گفت که انتظار می رود انقباض تولید ناخالص داخلی در این سال مالی کمتر از 8 درصد باشد. RBi پیش بینی رشد اقتصادی خود را برای سالهای 2020-21 به -7.5٪ تغییر داده است.