افزایش قیمت سوخت در بوهان سوار شاهد افزایش قیمت است. | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 08:52 PM ISTمنبع: ANI

در میان افزایش و سقوط همیشگی ، نرخ قیمت سوخت افزایش یافت. این بنزین در 20 نوامبر با قیمت 81.84 روپیه در لیتر و گازوئیل با 76.98 روپیه در هر لیتر در بوبان سوار فروخته می شود. نرخ بنزین 18 پاییز و دیزل 25 پیمانه در لیتر افزایش یافت. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر معیشت بسیاری در این شهر تأثیر می گذارد. در این باره ، یک راننده اتومبیل گفت: “مسافران کمتری به دلیل COVID-19 وجود دارند. مدیریت هزینه ها در حال حاضر سخت است. “