افزایش قیمت سوخت در بوهان سوار شاهد افزایش قیمت است. | اخبار

20 نوامبر 2020 ، 08:52 PM ISTمنبع: ANI

در میان افزایش و سقوط همیشگی ، نرخ قیمت سوخت افزایش یافت. این بنزین در 20 نوامبر با قیمت 81.84 روپیه در لیتر و گازوئیل با 76.98 روپیه در هر لیتر در بوبان سوار فروخته می شود. نرخ بنزین 18 پاییز و دیزل 25 پیمانه در لیتر افزایش یافت. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر معیشت بسیاری در این شهر تأثیر می گذارد. در این باره ، یک راننده اتومبیل گفت: “مسافران کمتری به دلیل COVID-19 وجود دارند. مدیریت هزینه ها در حال حاضر سخت است. “

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>