افراد منفی نگر فاقد آینده نگری هستند. آنها نمی توانند فراتر از منافع سیاسی خود فکر کنند: نخست وزیر مودی | اخبار

10 مه 2023، 08:28 عصر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی در حضور آشوک گهلوت، رئیس وزیر راجستان، در 10 می، چندین پروژه زیربنایی را در Nathdwara راجسامند اختصاص داد و سنگ بنای آن را گذاشت. نخست وزیر مودی در حین سخنرانی در جمع مخالفان را به باد انتقاد گرفت و گفت که افراد منفی نگر آینده نگری ندارند و نمی توانند فراتر از منافع سیاسی خود فکر کنند. هر اتفاق خوبی که در کشور بیفتد آنها فقط دوست دارند جنجال ایجاد کنند. شاید شنیده باشید که برخی می گویند «اول آرد یا اول دیتا»، اما تاریخ گواه است که در کنار امکانات اولیه، زیرساخت های مدرن نیز برای توسعه سریع ضروری است.