افراد معلول بینایی با ثبت رکورد جهانی ، در 6 ساعت 50 صندلی در چنای ببافند | اخبار

03 دسامبر 2020 ، ساعت 11:55 صبح ISTمنبع: ANI

50 فرد معلول بینایی با شجاعت تمام احتمالات ، با بافتن 50 صندلی در 6 ساعت در چنای در 02 دسامبر ، رکورد جهانی یونیکو را ثبت کردند. خیریه اعتماد یونیکو از هند و اعتماد رفاه کور هند به طور مشترک این رویداد را سازماندهی کردند. این رویداد برای ایجاد آگاهی عمومی در مورد توانایی افراد نابینا ترتیب داده شد. 03 دسامبر به عنوان روز جهانی معلولین گرامی داشته می شود. هدف آن ارتقا the حقوق و رفاه افراد معلول در جامعه است.