افراد مرتبط با اتحاد گوپکار سالها J&K را سرقت کردند: Anurag Thakur | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 10:29 PM ISTمنبع: ANI

وزیر امور خارجه اتحادیه امور مالی و امور شرکت ها ، آنوراگ تاکور در 24 نوامبر در مورد کلاهبرداری زمینی روشنی صحبت کرد که افراد مرتبط با اتحاد گوپکار سالها هنگام قدرت از جامو و کشمیر را سرقت کرده اند. وی گفت: “افراد مرتبط با اتحاد گوپکار سالها که در قدرت بودند J&K را سرقت کردند. این ممکن است بزرگترین کلاهبرداری تصرف زمین در کل کشور باشد. در 30-40 سال گذشته ، گروهی از مردم زمین های خالی و حاکم را تصرف کرده اند. ” پیش از این ، دادگاه عالی J&K دستور داده بود دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) در مورد کلاهبرداری مربوط به تجاوز به زمین دولت تحت طرح روشنی اقدام کند.