افتتاح ساختمان جدید پارلمان: نخست وزیر نارندرا مودی و دیگران در نماز چند ادیان شرکت می کنند | اخبار

28 مه 2023، 09:10 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

نخست وزیر نارندرا مودی به همراه دیگر نمایندگان مجلس و مقامات بلندپایه در مراسم دعای چند مذاهب حضور یافتند که پارلمان جدید به ملت اختصاص یافته است. وی از این لوح به مناسبت افتتاح ساختمان جدید پارلمان در 28 مه پرده برداری کرد. نخست وزیر همچنین از شرامجیوی ها که در ساختن پارلمان جدید مشارکت داشتند، تجلیل کرد.