افتتاح ساختمان جدید پارلمان: بینندگان Thiruvavaduthurai Adheenam وارد دهلی شدند | اخبار

27 مه 2023، 08:02 عصر ISTمنبع: ANI

بینندگانی از کشورهای مختلف برای مراسم افتتاحیه ساختمان جدید مجلس وارد پایتخت شده اند. بینندگان Thiruvavaduthurai Adheenam در 27 نوامبر وارد دهلی شدند و در آنجا مورد استقبال سنتی قرار گرفتند. بینندگان در مراسم سنگول شرکت خواهند کرد. سنگول در لوک سبها ساختمان جدید پارلمان نصب خواهد شد.