افتتاح ساختمان جدید مجلس: 270 شهروند برجسته از جمله جانبازان، بوروکرات های سابق تحریم را محکوم کردند | اخبار

27 مه 2023، ساعت 12:52 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

احزاب اصلی مخالف از جمله کنگره، TMC، AAP و غیره افتتاح ساختمان جدید پارلمان را تحریم می کنند. با این حال، این تصمیم برای بسیاری از مردم خوشایند نبوده است. اکنون، 270 شهروند برجسته، از جمله بوروکرات های بازنشسته و افسران نیروهای مسلح، علناً مخالفان را به دلیل تحریم مراسم تحلیف محکوم کرده اند. این شهروندان برجسته در نامه ای سرگشاده اعلام کردند افتتاح ساختمان جدید پارلمان، لحظه افتخار هند و هندی هاست. آنها می گویند که استدلال اپوزیسیون برای تحریم، استخوان بندی، ناپخته، هوس آلود و توخالی و بیش از همه نمایش آشکار موضع گیری های غیر دموکراتیک است.