افتتاح ساختمان جدید مجلس: نخست وزیر مودی «سنگول» را برای نصب دریافت کرد | اخبار

28 مه 2023، 08:19 صبح ISTمنبع:

نخست وزیر نارندرا مودی «سنگول» را برای نصب از بینندگان دریافت کرد. نخست وزیر به همراه ام بیرلا، سخنران لوک سبها، در مراسم شرکت کرد و پوجا را اجرا کرد. پیش از این، نخست وزیر و اوم بیرلا، رئیس لوک سبها، پیش از افتتاح ساختمان جدید، ادای احترام به مهاتما گاندی را در مجلس نمایندگان برگزار کردند.