افتتاح ساختمان جدید مجلس: نخست وزیر مودی از لوح تقدیر رونمایی کرد و از شرامجی ها تقدیر کرد | اخبار

28 مه 2023، 08:48 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

نخست وزیر نارندرا مودی این لوح را به مناسبت افتتاح ساختمان جدید پارلمان در 28 مه رونمایی کرد. نخست وزیر همچنین از شرامجیوی ها که در ساختن پارلمان جدید سهیم بودند، تجلیل کرد. او “سنگول” مقدس را در لوک سبها نصب کرد. پیش از این، نخست وزیر و اوم بیرلا، رئیس لوک سبها، پیش از افتتاح ساختمان جدید، ادای احترام به مهاتما گاندی را در مجلس نمایندگان برگزار کردند.