اعتراض کشتی گیران: وزیر ورزش از کشتی گیران خواست منتظر نتیجه تحقیقات پلیس دهلی باشند | اخبار

01 ژوئن 2023، 07:32 صبح ISTمنبع: ANI

انوراگ تاکور، وزیر ورزش اتحادیه، از کشتی گیرانی که علیه رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI)، بریج بوشان سینگ معترض هستند، خواسته است منتظر تکمیل تحقیقات باشند. تاکور از کشتی گیران خواست به پلیس دهلی و دادگاه عالی هند اعتماد کنند. وی تاکید کرد: تا زمانی که تحقیقات ادامه دارد، کشتی گیران از انجام هر کاری که به ورزش و بازیکنان آن آسیب می زند خودداری کنند. اعتراض کشتی گیران باجرانگ پونیا، ساکشی مالیک و وینش فوگات در پاسخ به اتهامات آزار جنسی علیه سینگ و درخواست آنها برای دستگیری او است.