اعتراض کشتی گیران: نیروهای امنیتی در جانتر مانتر | اخبار

05 مه 2023، 09:49 صبح ISTمنبع: TOI.in

چندین کشتی گیر از 23 آوریل در Jantar Mantar تظاهرات کردند و اتهامات آزار جنسی را علیه سینگ رئیس WFI، نماینده حزب بهاراتیا جاناتا از اوتار پرادش مطرح کردند. معترضان خواستار اقدام جنایی علیه سینگ به اتهام آزار و اذیت جنسی و ارعاب هفت کشتی گیر زن بودند. ، که یکی از آنها خردسال است.