اعتراض کشاورزان: Twitteratis با واکنش های خنده دار نسبت به پست Diljit Dosanjh مواجه شد | اخبار

دسامبر 03 ، 2020 ، 10:33 PM ISTمنبع: TOI.in

Twitteratis با واکنش های خنده دار در مورد پست خواننده پنجابی و بازیگر Diljit Dosanjh در شبکه های اجتماعی مواجه شد. Diljit Dosanjh 4 تصویر ارسال کرد و پرسید آیا این کشاورزان شبیه تروریست هستند؟ برخی از Twitteratis نسبت به حمایت از تحریک واکنش نشان دادند و اظهار نظرهای خنده دار کردند. کشاورزان به قوانین مزرعه مصوب این مرکز اعتراض دارند.