اعتراض کشاورزان: AAP برای حمایت از “بهارات باند” توسط کشاورزان | اخبار

دسامبر 06 ، 2020 ، 03:32 PM ISTمنبع: بار اکنون

حزب آدام آدمی و دولت دهلی به رهبری آرویند کجریوال از بهارات باند دعوت شده توسط کشاورزان معترض حمایت خواهند کرد. وزیر دهلی گوپال رای گفت كه آرویند كجریوال CM دهلی از مقامات و كارگران حزب خواسته است تا در 8 دسامبر از بهارات باند تحت هدایت كشاورزان حمایت كنند. “ما كشور كشوری است ، من از مردم می خواهم كه حمایت خود را نیز نشان دهند.” . دور پنجم نشست بین مرکز و سازمان های کشاورزان بی نتیجه ماند. جلسه بعدی در تاریخ 9 دسامبر برنامه ریزی شده است. سازمان های کشاورزان در صورت برآورده نشدن خواسته هایشان ، بهارات بند را در 8 دسامبر فراخوانده اند.