اعتراض کشاورزان: یک درام شدید در مرز دهلی و هاریانا | اخبار

27 نوامبر 2020 ، 11:05 AM ISTمنبع: بار اکنون

در حالی که هزاران کشاورز از پنجاب ، هاریانا و مکان های دیگر به سمت پایتخت ملی حرکت می کردند ، در مرز دهلی هرج و مرج ایجاد شد. دولت دهلی صدها نفر از پرسنل پلیس را در منطقه مرزی مستقر کرده است تا نظم و آرامش را حفظ کند. کشاورزان همچنین در اعتراض به قوانین مزرعه در مرز با نیروهای امنیتی درگیر می شوند. در همین حال ، پرسنل امنیتی همچنین برای جلوگیری از معترضین ، گاز اشک آور و توپ آب استفاده کردند.