اعتراض کشاورزان: کنگره درباره اظهارات نخست وزیر کانادا جاستین ترودو اختلاف نظر یافت | اخبار

دسامبر 01 ، 2020 ، 07:20 PM ISTمنبع: بار اکنون

حزب کنگره در مورد بیانیه نخست وزیر کانادا جاستین ترودو درباره اعتراض کشاورزان اختلاف نظر داشته است. رهبر کنگره ، الکا لامبا از ترودو تشکر کرد در حالی که رهبران دیگر حزب معتقد بودند که این یک مسئله داخلی است. “ما برخی اظهارنظرهای نادرست رهبران کانادایی در مورد کشاورزان در هند را دیده ایم. این اظهارات بخصوص در مورد امور داخلی یک کشور دموکراتیک غیرقابل توجیه است. همچنین بهترین کار این است که گفتگوهای دیپلماتیک برای اهداف سیاسی نادرست معرفی نشوند ،” MEA سخنگوی گفت.