اعتراض کشاورزان: وزیر کشاورزی امروز از کشاورزان برای گفتگو دعوت می کند | اخبار

01 دسامبر 2020 ، 08:31 AM ISTمنبع: بار اکنون

وزیر کشاورزی نارندرا سینگ تومار امروز از سازمانهای کشاورزان دعوت به عمل آورد که بر خلاف قوانین جدید مزرعه فعالیت می کنند ، برای گفتگو صحبت کند. دعوت وزیر کشاورزی پس از رایزنی میان رهبران ارشد BJP در مورد راه های دستیابی به رهبران کشاورزان برای پایان دادن به بن بست صورت گرفت. پیش از این ، آمیت شاه ، وزیر کشور نیز از کشاورزان خواسته بود بدون هیچ مشروحی گفتگو کنند. با این حال ، رهبران کشاورز قاطع هستند و از بازگشت خودداری می کنند. آنها تصریح کردند که مطالباتشان قابل بحث نیست.