اعتراض کشاورزان: بهارات بند در سیزدهمین روز علیه قوانین بخش کشاورزی مرکز | اخبار

08 دسامبر 2020 ، 08:27 AM ISTمنبع: بار اکنون

کشاورزان معترض به قوانین بخش کشاورزی این مرکز پس از بی نتیجه ماندن چندین دور مذاکرات با دولت در مورد قوانین جدید مزرعه ، امروز خواستار بهارات بند هستند. کشاورزان از بیش از دوازده روز پیش اعتراض کرده اند. با آغاز روز سیزدهم ، کشاورزان خواستار برگزاری بهارات باند شدند. 13 حزب مخالف نیز در حمایت از اعتراض در کنار کشاورزان ایستاده اند. به غیر از این ، بسیاری از اتحادیه های دیگر نیز برای باند یک روزه به هم دست داده اند.