«اعتراض ما تا زمانی که او به زندان فرستاده شود ادامه خواهد داشت…» کشتی گیران خواستار اقدام علیه بریج بوشان شدند | اخبار

29 آوریل 2023، 01:25 صبح ISTمنبع: ANI

کشتی گیرانی که در دهلی تظاهرات می کنند، خواستار تحقیقات عادلانه شدند و خواستار فرستادن فدراسیون کشتی هند (WFI) به دلیل اتهامات آزار جنسی، پشت میله های زندان شدند. کشتی گیر وینش فوگات گفت: «امروز تصمیم دادگاه صادر شده است اما ما به پلیس دهلی اعتماد نداریم. 6 روز است که نشسته ایم. گام بعدی ما بر اساس اقدام پلیس دهلی خواهد بود. ما خواستار آن هستیم که او (رییس WFI بریج بوشان) به زندان بیفتد. من بر اساس اخلاق از نخست وزیر استدعا دارم که از هر پستی حذف شود. تا زمانی که در آن موقعیت هستند، از آن موقعیت سوء استفاده می کنند و در تحقیقات تاثیر می گذارند. ما به دادگاه عالی ایمان کامل داریم.» کشتی گیر باجرانگ پونیا گفت: «…اعتراض ما تا زمانی که او به زندان فرستاده شود ادامه خواهد داشت.» ساکشی مالک دارنده مدال طلای المپیک گفت: «ما به پلیس دهلی اعتقادی نداریم. دادگاه عالی، آنها FIR را به ثبت رساندند. اولاً، ما خواستار تحقیقات عادلانه هستیم.» پلیس دهلی روز جمعه به دادگاه عالی اعلام کرد که بر اساس ادعاهای کشتی گیران علیه بریج بوشان، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) با ثبت یک FIR موافقت کرده است. شاران سینگ.