اعتراض دهلی چالو: خپ پنچایاتس نذر حمایت از کشاورزان را می کند | اخبار

30 نوامبر سال 2020 ، ساعت 12:49 بعد از ظهر ISTمنبع: بار اکنون

Khap Panchayats در Haryana قول داده است از کشاورزان آشفته حمایت کند. بسیاری از اتحادیه های کشاورزان به سه قانون مزارع اعتراض دارند. کشاورزان از پنجاب ، هاریانا و سایر ایالت ها اعتراض کرده و خواستار این هستند که دولت باید این قوانین مربوط به مزرعه را پس بگیرد. آنها همچنین پیشنهاد دولت مرکزی برای گفتگو در 3 دسامبر را رد کرده و گفته اند که تحمیل شرایط برای شروع گفتگو توهین به آنها است.