اعتراضات را تا مجازات بریج بوشان ادامه خواهد داد: کشتی گیر Sangeeta Phogat | اخبار

28 آوریل 2023، 02:35 عصر ISTمنبع: TOI.in

کشتی گیران هندی در Jantar Mantar در پایتخت ملی علیه رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI) و نماینده BJP بریج بوشان شاران سینگ به دلیل اتهامات آزار جنسی اعتراض کردند. کشتی گیران برتر هندی مانند وینش فوگات، ساکشی مالیک، باجرانگ پونیا و بسیاری دیگر از کشتی گیران نزدیک به یک هفته است که در خیابان جانتار مانتار تظاهرات کرده اند.